•آپلود فایل•

در این صفحه ، فایل مدنظر خود که می تواند شامل تصویر ، فایل صوتی و یا ویدیو باشد ، بر روی پلاک خود بارگذاری نمایید .

  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد مشتری (یا کد درج شده پشت بسته بندی) را بنویسید. کد مشتری (یا کد درج شده پشت بسته بندی) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
فایل را انتخاب کنید.

فایل می تواند شامل پیام صوتی یا تصویر یا کلیپ مدنظر باشد .


کمی صبر کنید...